ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Laptop

Η μητρική πλακέτα ενός laptop (motherboard) είναι η κεντρική πλακέτα με την οποία είναι συνδεδεμένα όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του φορητού σας υπολογιστή. Μία ενδεχόμενη βλάβη στη μητρική μπορεί να προξενήσει επιπλέον βλάβη σε άλλο στοιχείο της ή σε εξάρτημα συνδεδεμένο σε αυτή αν δεν γίνει άμεσα η επισκευή της. Αναλαμβάνουμε να επιδιορθώσουμε τη βλάβη και να σας παραδώσουμε το laptop σας σαν καινούριο χωρίς να έχουν επηρεαστεί τα αρχεία του σκληρού σας δίσκου.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467