ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Laptop

Για να γίνει νέα εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στο φορητό σας υπολογιστή, είναι αναγκαστική η πλήρης διαγραφή όλων των αρχείων του σκληρού σας δίσκου. Αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχεία σας μας ενημερώνετε κατά τη παραλαβή ώστε να κρατήσουμε αντίγραφα των δεδομένων σας τα οποία θα τα αποθηκεύσουμε ξανά στο σκληρό δίσκο σας μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Αφού επιβεβαιώσουμε λοιπόν ότι κρατήσαμε τα αρχεία σας προχωράμε σ την προετοιμασία του σκληρού δίσκου και τη καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος όπως επίσης και τους σωστούς οδηγούς των συσκευών σας. Το φορητό σας υπολογιστή θα τον παραλάβετε με εγκαταστημένες εφαρμογές ώστε να είναι έτοιμος για χρήση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467