ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΩΝ σε Laptop

Το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η επίθεση από ιούς ή κακόβουλο λογισμικό. Αν λοιπόν ο υπολογιστής σας έγινε ξαφνικά αργός, κάνει τυχαίες επανεκκινήσεις, βγάζει μπλε οθόνες ή εμφανίζει αναδυόμενα παράθυρα (pop up) τότε έχει μολυνθεί από κάποιο ιό. Η αφαίρεση ιών, δούρειων ίππων ή spyware από ένα υπολογιστή είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία. Αν δεν εκτελεστεί σωστά όλη διαδικασία μπορεί να προκαλέσει τν απώλεια δεδομένων. Γι΄αυτό το λόγο αν χρειαστεί γίνεται αντίγραφο των δεδομένων σας πριν προχωρήσουμε στον καθαρισμό.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467