ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΣΕ Laptop

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας αργεί να φορτώσει κατά την εκκίνηση ή έχει γεμίσει ο σκληρός σας δίσκος ή ακόμη η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής έχει μειωθεί, τότε ο σκληρός δίσκος του υπολογιστή σας χρειάζεται αντικατάσταση. Ο μέσος όρος ζωής ενός σκληρού δίσκου ανέρχεται περίπου στα 5 χρόνια. Βέβαια η τεχνολογία αλλάζει καθημερινά και οι απαιτήσεις μας σε χώρο αποθήκευσης διαρκώς αυξάνονται. Για το λόγο αυτό αφού εκτελέσουμε ειδικά διαγνωστικά τεστ στον υπολογιστή σας, θα σας προτείνουμε τη πιο συμφέρουσα λύση ώστε ο υπολογιστής σας να γίνει αποδοτικότερος.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467