ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ iMac

Κάθε ηλεκτρονικό ή μηχανικό εξάρτημα του iMAC σας, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ομαλά σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αν ένα εξάρτημα υπερθερμαίνεται μπορεί να προξενήσει βλάβη στον υπολογιστή σας ακόμη και μόνιμη ζημιά. Ο συγκεκριμένος υπολογιστής είναι ειδικά σχεδιασμένος έτσι ώστε να γίνεται σωστή απαγωγή θερμότητας με σωστά τοποθετημένους ανεμιστήρες. Συνήθως όσο δουλεύει ο iMACς οι ανεμιστήρες και οι ψήκτρες «φράζουν» είτε από υπερβολική σκόνη, είτε από χνούδια είτε από τις τρίχες των κατοικίδιων σας με αποτέλεσμα την υπερθέρμανσή του και τη κακή λειτουργία του. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό του iMAC σας καθώς επίσης και αλλαγή θερμοαγώγιμης σιλικόνης μεταξύ του επεξεργαστή και της ψήκτρας ώστε να πετύχουμε έτσι τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία επομένως τη καλύτερη δυνατή απόδοση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467