ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ iMac

Για να γίνει νέα εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στον iMAC σας, είναι αναγκαστική η πλήρης διαγραφή όλων των αρχείων του σκληρού σας δίσκου. Αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχεία σας μας ενημερώνετε κατά τη παραλαβή ώστε να κρατήσουμε αντίγραφα των δεδομένων σας τα οποία θα τα αποθηκεύσουμε ξανά στο σκληρό δίσκο σας μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Αφού επιβεβαιώσουμε λοιπόν ότι κρατήσαμε τα αρχεία σας προχωράμε στην προετοιμασία του σκληρού δίσκου και τη καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος όπως επίσης και τους σωστούς οδηγούς των συσκευών σας. Το iMAC σας θα τον παραλάβετε με εγκαταστημένες εφαρμογές ώστε να είναι έτοιμος για χρήση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467