ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ RAM ΣΕ iMac

Η πιο εύκολη αναβάθμιση ενός iMAC είναι η αναβάθμιση της μνήμης RAM.  Όσο περισσότερη μνήμη έχει τόσο καλύτερα, γιατί στην μνήμη μεταφέρονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται για να λειτουργήσει το λειτουργικό σύστημα από τον σκληρό δίσκο και ακόμα γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη σε ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων από τον σκληρό δίσκο.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467