ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΣΕ iMac

Σε περίπτωση που ο iMAC σας αργεί να φορτώσει κατά την εκκίνηση ή έχει γεμίσει ο σκληρός σας δίσκος ή ακόμη η ταχύτητα ανάγνωσης και εγγραφής έχει μειωθεί, τότε ο σκληρός δίσκος του αντικατάσταση. Ο μέσος όρος ζωής ενός σκληρού δίσκου ανέρχεται περίπου στα 5 χρόνια. Βέβαια η τεχνολογία αλλάζει καθημερινά και οι απαιτήσεις μας σε χώρο αποθήκευσης διαρκώς αυξάνονται. Για το λόγο αυτό αφού εκτελέσουμε ειδικά διαγνωστικά τεστ στον iMAC σας, θα σας προτείνουμε τη πιο συμφέρουσα λύση ώστε να γίνει αποδοτικότερος.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467