ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ E-MAIL ΣΕ Η/Υ

Όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών πλέον επικοινωνούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την παραμετροποίηση υπάρχοντος email στον υπολογιστή σας, τη δημιουργία νέου καθώς και την οργάνωση των email σας ώστε να μπορείτε να τα διαχειριστείτε ευκολότερα.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467