ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΕ Η/Υ

Η πιο συνηθισμένη βλάβη σε ένα Η/Υ είναι το τροφοδοτικό του. Το τροφοδοτικό είναι το εξάρτημα που μετατρέπει το ρεύμα 220V σε μικρότερες τάσεις στο εσωτερικό του υπολογιστή ώστε να λειτουργούν όλα τα εξαρτήματα του υπολογιστή. Σε περίπτωση που δεν ανάβει ο υπολογιστής ή η τάση που τροφοδοτεί τα εξαρτήματα δεν είναι η σωστή τότε το τροφοδοτικό χρειάζεται αντικατάσταση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467