ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ Η/Υ

Κάθε ηλεκτρονικό ή μηχανικό εξάρτημα του Η/Υ σας, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ομαλά σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Αν ένα εξάρτημα υπερθερμαίνεται μπορεί να προξενήσει βλάβη στον υπολογιστή σας ακόμη και μόνιμη ζημιά. Το κουτί ενός Η/Υ είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε να γίνεται σωστή απαγωγή θερμότητας με σωστά τοποθετημένους ανεμιστήρες. Συνήθως όσο δουλεύει ο υπολογιστής οι ανεμιστήρες και οι ψήκτρες «φράζουν» είτε από υπερβολική σκόνη, είτε από χνούδια είτε από τις τρίχες των κατοικίδιων σας με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του υπολογιστή και τη κακή λειτουργία του. Αναλαμβάνουμε τον πλήρη εσωτερικό καθαρισμό του Η/Υ σας καθώς επίσης και αλλαγή θερμοαγώγιμης σιλικόνης μεταξύ του επεξεργαστή και της ψήκτρας ώστε να πετύχουμε έτσι τη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία επομένως τη καλύτερη δυνατή απόδοση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467