ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΣΕ Η/Υ

Η μητρική πλακέτα ενός Η/Υ (motherboard) είναι η κεντρική πλακέτα με την οποία είναι συνδεδεμένα όλα τα συστήματα και υποσυστήματα του υπολογιστή σας. Μία ενδεχόμενη βλάβη στη μητρική μπορεί να προξενήσει επιπλέον βλάβη σε άλλο στοιχείο της ή σε εξάρτημα συνδεδεμένο σε αυτή αν δεν γίνει άμεσα η επισκευή της. Αναλαμβάνουμε να επιδιορθώσουμε τη βλάβη και να σας παραδώσουμε τον Η/Υ σας σαν καινούριο χωρίς να έχουν επηρεαστεί τα αρχεία του σκληρού σας δίσκου.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467