ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WINDOWS ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΕ Η/Υ

Για να γίνει νέα εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος στον Η/Υ σας, είναι αναγκαστική η πλήρης διαγραφή όλων των αρχείων του σκληρού σας δίσκου. Αν θέλετε να κρατήσετε τα αρχεία σας μας ενημερώνετε κατά τη παραλαβή ώστε να κρατήσουμε αντίγραφα των δεδομένων σας τα οποία θα τα αποθηκεύσουμε ξανά στο σκληρό δίσκο σας μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας. Αφού επιβεβαιώσουμε λοιπόν ότι κρατήσαμε τα αρχεία σας προχωράμε στην προετοιμασία του σκληρού δίσκου και τη καθαρή εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος όπως επίσης και τους σωστούς οδηγούς των συσκευών σας. Το Η/Υ σας θα τον παραλάβετε με εγκαταστημένες εφαρμογές ώστε να είναι έτοιμος για χρήση.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467