ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ Η/Υ

Η εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών σε ένα υπολογιστή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Μπορεί πολλές από τις συσκευές να λειτουργούν με plug and play. Δηλαδή μόλις τις συνδέετε η συσκευή δείχνει ότι λειτουργεί κανονικά. Αλλά η λειτουργία τους δεν μπορεί να είναι σωστή χωρίς την εγκατάσταση των κατάλληλων οδηγών. Οι περισσότερες συσκευές δυσλειτουργούν χωρίς τις κατάλληλες ρυθμίσεις ή ακόμη δεν λειτουργούν καθόλου. Αναλαμβάνουμε την ορθή εγκατάσταση και παραμετροποίηση της περιφερειακής σας συσκευής ώστε να μη χρειαστεί να κάνετε κάτι εσείς.
για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ή τηλεφωνικά στο 2283022212 2283300467